83-400 Kościerzyna, ul. Skłodowskiej 19, tel. ( 0-58 ) 686-65-95, 686-85-11 fax ( 0-58 ) 680-15-15,
e-mail: kafund@bim.net.pl


30.05.2003 fundacja uzyskała osobowość prawną - została zarejestrowana i wpisana do "Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej" pod numerem pozycji rejestru (numer KRS) - 0000163615.
Otrzymała także numer REGON 192913680 i NIP 591-15-69-256