Strona główna

Aktualności

Podopieczni

Przekazanie 1% podatku

Statut

Poradnik pacjenta

Czym jest białaczka

Jak zostać Dawcą

Informacja dla Dawców

Pobranie szpiku. Filmy

Labolatoria

Przeszczepy szpiku

Rodzaje transplantacji

Koszty pozyskiwania szpiku

Test dawców

Strategia doboru Dawcy

Prawidłowe wyniki morfologii

Rozliczenie zbiórki publicznej z 2003 r.

Sponsorzy

Baner

Patronujemy:

statystyka83-400 Kościerzyna, ul. Wyspiańskiego 18a, tel./fax (0-58) 680-84-58 w godz. 10.00 - 20.00
oraz tel. kom. 512 327 617, e-mail: kafund@wp.pl


Ministerstwo Zdrowia
Departament Nadzoru i Kontroli
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15


Dotyczy: rozliczenia z przeprowadzenia zbiórki publicznej: nr zezwolenia 75/2003 z dnia
11,07,2003 roku

Kaszubska Fundacja „Podaruj Dzieciom Nowe Życie” 83-400 Kościerzyna,
Ul. Skłodowskiej 19 przesyła rozliczenie ze zbiórki ulicznej do zezwolenia nr 75/2003
Z dnia 11.07.2003 r.

Na podstawie w/w zezwolenia odbyły się następujące zbiórki uliczne:

Dnia 19.07.2003 roku w Gdyni i zebrano kwotę 2.422,21 /słownie: dwa tysiące czterysta
dwadzieścia dwa złote 21/100/;
Dnia 20.07.2003 roku w Gdyni  i zebrano kwotę 1.939.37 /słownie: jeden tysiąc dziewięćset
trzydzieści dziewięć złotych 37/100/;
Kwotę 4.361,58  przekazano po przeliczeniu gotówki na podstawie protokołu przekazania
na konto Kaszubskiej Fundacji.
 
Dnia 09.08.2003 roku w Gdańsku i zebrano kwotę 319,35 /słownie: trzysta dziewiętnaście
złotych 35/100/;
Dnia  10.08.2003 roku w Gdańsku i zebrano kwotę 898,12 /osiemset dziewięćdziesiąt osiem
złotych 21/100/.
Kwotę 1217,47 przekazano po przeliczeniu gotówki na podstawie protokołu przekazania na konto Kaszubskiej Fundacji.
 
Łączna kwota zebranych środków wyniosła 5.579,05 i została przekazana na konto Kaszubskiej Fundacji na pomoc w leczeniu Asi Zwiercan.
 
Ze zebranych środków częściowo zrefundowano zakup preparatu mylotarg w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Gdańsku /lek nie refundowany przez NFZ/.
 
W zbiórkach udział brali sami wolontariusze w związku z tym nie zostały poniesione żadne koszty.